AsiaJapanKyusyuKagoshima

D-Eye kagoshima

Kagoshima Kagoshima Gofukumachi 6-5, Maruya gardens 4F
TEL 099-248-8889 
http://d-eye.jp/kagoshima/ 
[Brands] JAPONISM,BCPC

Detail

Niko/Tamaebashi

Kagoshima Kagoshima Shimoishiki 1-6-1
TEL 099-805-2585 
[Brands] JAPONISM,BCPC,MUGUET

Detail